Over ons

Wanneer je met kanker te maken krijgt, verandert je leven in een korte tijd drastisch. Vaak heb je met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. De zorgverleners in het oncologiezorgnetwerk Lelystad-Dronten kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen kunnen we de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen.

Oncologiezorgnetwerk Lelystad-Dronten is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. We werken aan het zichtbaar maken en verder verbeteren van de medische, paramedische en niet-medische oncologische zorg in de regio Lelystad en Dronten. Zo steunen wij mensen met kanker en hun naasten. Oncologische zorg gaat voor ons niet alleen om het overleven van de ziekte. De kwaliteit van leven tijdens en na kanker is net zo belangrijk: een goede fysieke conditie hebben, meedoen in de maatschappij, het dagelijks functioneren, mentaal gezond zijn en zingeving. Het netwerk maakt ook afspraken met het ziekenhuis en de huisarts om zorg af te stemmen. Zo is de cirkel weer rond en krijg jij passende zorg dichtbij huis.

Categorieën

Archieven