Over ons

Wanneer je met kanker te maken krijgt, verandert je leven in een korte tijd drastisch. Vaak heb je met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. De zorgverleners in het oncologiezorgnetwerk Lelystad-Dronten kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen kunnen we de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen.

Oncologiezorgnetwerk Lelystad-Dronten is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. We werken aan het zichtbaar maken en verder verbeteren van de medische, paramedische en niet-medische oncologische zorg in de regio Lelystad en Dronten. Zo steunen wij mensen met kanker en hun naasten. Oncologische zorg gaat voor ons niet alleen om het overleven van de ziekte. De kwaliteit van leven tijdens en na kanker is net zo belangrijk: een goede fysieke conditie hebben, meedoen in de maatschappij, het dagelijks functioneren, mentaal gezond zijn en zingeving. Het netwerk maakt ook afspraken met het ziekenhuis en de huisarts om zorg af te stemmen. Zo is de cirkel weer rond en krijg jij passende zorg dichtbij huis.

Hoe kun je je als zorgverlener aanmelden bij het netwerk

Wil je meer informatie over deelname als zorgverlener aan dit oncologiezorgnetwerk?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

naar het formulier

Onze aanpak

We borgen de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met en na kanker in de regio Lelystad en Dronten. Per discipline zijn kwaliteitseisen vastgesteld, gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de beroepsorganisatie en IKNL. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over werkeisen, ervaringseisen, aantonen affiniteit met de doelgroep, opleidingseisen en het onderhouden van kennis en vaardigheden door deelname aan erkende bij- en nascholingsactiviteiten. Alle leden van oncologiezorgnetwerk Lelystad-Dronten zijn getoetst aan de hand van deze criteria. Op onze website zijn professionals herkenbaar met het VK tekentje als ze zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker van IKNL en daarmee aan de kwaliteitscriteria van de beroepsorganisatie voldoen. 

= Opgenomen in de verwijsgidskanker

Verwijzing en vergoeding

Mogelijk is er een verwijzing van je huisarts of specialist nodig bij een aantal zorgverleners. Jouw zorgverlener zal je hierover informeren. Afhankelijk van je zorgverzekering worden de kosten vergoed. Neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar om te vragen of je de kosten vergoed krijgt.